خاطرات تلخ ایام .........

         خاطرات تلخ ایام مهاجرت از ایران                                                                                     شما برخورد ایرانیان با مهاجرین افغان و تلفیق مردم ما را با جامعهء ... ادامه مطلب
/ 53 نظر / 70 بازدید
مرداد 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
آذر 89
2 پست
بهمن 84
1 پست
آذر 84
3 پست
آبان 84
6 پست