آواز عشق

 

آواز عشق

 

    این آواز عشق است که مرا میخواند  !

    آه ! چقدر پر کشش است و رسا 

    در یک آن همهء هستی ام به پایش فنا شد و

     غم هایم چون پر کاهی به پرواز در آمدند

   دیشب از  غم عشق در سجاده گریستم

   و گریبانم ازاشک چشمانم تری تر شد...

    با بال های خیال به دنیای آبی عشق پر کشیدم

   آنجا خبری از وحشت و ترس ،دروغ و ظلم و مصلحت اندیشی نبود

   کسی از ترس ،  برای درد هایش اشک  پنهانی نمی ریخت

   و کمر هیچ کسی در برابر ظلم خم نبود

   آنجا  کسی دروغ را بنام مصلحت تحویلت نمیداد

   و هیچ قدرتمندی  به دنبال  زانو در آوردنی ضعیفی نبود

  هر طرف نظر میکردی  زیبایی جلوه میکرد  و نشانی از چهرهء زشت نفرت هویدا نبود

   همه آنجا پروانه وار به دور شمع عشق میچرخیدند

   و با نوای نی گونهء عاشقی که حال خود در وصل جانان نمی دانست...

   میرقصیدند و در بزم جانان شراب ناب عشق سر می کشیدند .

   کاش منهم میدانستم  ، آواز عشق از کدامین وادی میآید ...

    تا بسویش میشتافتم  ، پا برهنه ، گریبان چاک و اشک ریزان

   اشک چشمانم  ، مسیر راهم ، آبیاری میکرد

    و درجای جای قدم هایم  ، گلی از گل های وفا سبز میشد

   امتداد گل ها تا کوی جانان می رسید ...

     تا از این بعد  هیچ عاشق سینه چاکی ، راه رسیدن به جانان را اشتباه نمیرفت

    اگر میشد چی میشد ؟

    

 

 

 

 

 

/ 4 نظر / 40 بازدید
SHOKUFA

besyar aali ,movavafagh bashi be dorosti ke eshgh haman alagheye shadide ghalbhast.[گل][تایید]

احمدی

بسیار عالی است .اما عاشق شدن درد سر است .موفق باشید دوست من .

وحید نوری

باز کن پنجره راکه بهاران آمد که شکفته گل سرخ به گلستان آمد سال نو ، از آغوش مطهر خداوند فرا میرسدوقلب من نیایش می کند:خدایا! مرا متبرک کن تا هر روز که در راه رسیدن به «تو» گام بر میدارم با تحسین و حیرت زیبائی را بجویم که همانا سرشت «تو»ست.خدایا مرا برکت آن ببخش که هر روز وظیفه خویش را به انجام برسانم به برادران و خواهرانم یاری برسانم تا بار خود را در فراز و نشیب زندگی بر دوش کشند.و هر روز نیایش کنم:در آفتاب و باران بادا که خواست «تو» تحقق پذیرد.آمین سال نو مبارک وحید نوری